Yıllık Değerlendirme Oranları 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2,2 7,7 10,26 7,8 3,93 10,11
5/a-Mülki İdare Amirinden izin belgesi almamak (Faaliyetten Men) 3682-18407 3966-19825 4373-21860 4715-23565 4900-24491 5395-26967
5/b-Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almamak. 3682-18407 3966-19825 4373-21860 4715-23565 4900-24491 5395-26967
5/c-Başkanlık tarafından onaylanan içerik filtreleme yazılımı kullanmamak 3682-18407 3966-19825 4373-21860 4715-23565 4900-24491 5395-26967
5/ç-Erişim sağlayıcılardan sabit Ip almamak ve kullanmamak 3682-18407 3966-19825 4373-21860 4715-23565 4900-24491 5395-26967
5/d-İç Ip Dağıtım Loglarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmemek 3682-18407 3966-19825 4373-21860 4715-23565 4900-24491 5395-26967
5/e-Başkanlık tarafından verilen yazılım ile, (d) bendi gereğince kaydedilen bilgileri ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini teyit eden değeri kendi sistemlerine günlük olarak kaydetmek ve bu verileri bir yıl süre ile saklamak 3682-18407 3966-19825 4373-21860 4715-23565 4900-24491 5395-26967
9/a-12 yaşından küçükler ancak, yanlarında veli veya vasileriyle işyerlerine girebilirler. 613-1226 660-1320 728-1462 785-1576 971-1935 1061-2130
9/b-15 yaşından küçükler yanlarında veli veya vasileri olmadan saat 20.00’den sonra işyerine giremezler 613-1226 660-1320 728-1462 785-1576 971-1935 1061-2130
9/c-İşyerlerinde tütün ve tütün mamulleri içilemez. 613-1226 660-1320 728-1462 785-1576 971-1935 1061-2130
9/ç-İşyerlerinde 117 sayılı Küçükleri Muzir Neşriyattan Koruma Kanununa aykırı hareket edilemez 613-1226 660-1320 728-1462 785-1576 971-1935 1061-2130
9/d-İşyerlerinde 4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunun 19 uncu maddesi gereğince alkollü içecek satılması, bulundurulması veya sunulması yasaktır. 613-1226 660-1320 728-1462 785-1576 971-1935 1061-2130
9/e-İşyerlerinde 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan hakların ihlal edilmesinin Önlenmesi için gerekli tedbirler almamak. 613-1226 660-1320 728-1462 785-1576 971-1935 1061-2130
9/f-İşyerlerinde elektronik ve mekanik oyun alet ve makineleri bulundurmak. 613-1226 660-1320 728-1462 785-1576 971-1935 1061-2130
9/g-İşyerlerindeki bilgisayarlarda uyuşturucu veya uyarıcı madde alışkanlığı, intihara yönlendirme, cinsel istismar, müstehcenlik, fuhuş, şiddet, kumar ve benzeri kötü alışkanlıkları teşvik eden ve 18 yaşından küçüklerin psikolojik ve fizyolojik gelişimine olumsuz etkisi olabilecek oyunlar oynatmak 613-1226 660-1320 728-1462 785-1576 971-1935 1061-2130
9/ğ-İşyerlerine giren ve çıkanların tespiti amacıyla gerekli kamere kayıt sistemi kurulur. Bu sistem aracılığıyla elde edilen kayıtlar yedi gün süre ile saklanır ve bu kayıtlar yetkili makamlar haricindeki kişi ve kuruluşlara verilemez. 613-1226 660-1320 728-1462 785-1576 971-1935 1061-2130