İlçemizde kurulacak olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Türkiye’nin    jeotermal kaynakla ısıtılan ilk Tarıma Dayalı İhtisas Sanayi Bölgesi olma özelliği taşıyan iki OSB’den biridir. Burada kurulacak birbiri ile uyumlu üretim yapan 13 adet orta ve büyük ölçekli sera işletmesinin, üretim, işleme, ambalaj gibi çeşitli aşamalarda birlikte çalışmaları ile tarım ürünlerinin kalitesinin ve çeşitliliğinin arttırılması sağlanacak.
    700 dekarlık bir alanda 12 parselden oluşan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin altyapı çalışmaları tamamlanmıştır. Seracılıkta üretim maliyetinin yaklaşık yüzde 40’ını ısıtma gideri oluşturmaktadır. Bu nedenle jeotermal ısıtma çok önemli bir avantaj ve bu bölge sera kurarak yatırım yapmak isteyen girişimciler için cazip bir alan olmaktadır. Bölgenin faaliyete geçmesinin ilçemiz ekonomisine ve istihdama büyük katkı sağlayacağı düşünülmektedir.