DENİZLİ VALİLİĞİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI BAŞKANLIĞI
DENİZLİ SOSYAL KONUT PROJESİ
786 ADET KONUT SATIŞI BAŞVURUSU DUYURUSU
 
                ,  İlimiz  Merkezefendi İlçesi, Karahasanlı Mahallesi sınırları içersinde TOKİ işbirliğinde yürütülen Sosyal Konut Projesi kapsamında toplam 786 adet konut yapılacaktır.
                2+1 konutlar ise 35.100,00 TL üzerinden 270 ay taksitli olarak satışa sunulacaktır.
                Söz konusu konutlar için başvuruda bulunmak isteyen ve Denizli Büyükşehir sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet edenler başvurularını şahsen 01.03.2017 – 30.03.2017 tarihleri arasında başvuru formu ve gerekli belgelerle birlikte Denizli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapmaları gerekmektedir.
 1. BAŞVURU ŞARTLARI
            Başvuru sahiplerinin aşağıda yer alan özellikleri taşıması gerekmektedir.
 1. T.C. vatandaşı olmak,
 2.  21 yaş ve üzerinde olmak, ancak eşi vefat etmiş olan çocuklu dul kadınlarda yaş şartı aranmaz.
 3.  Kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kurumlarına tabi olmamak,
 4.  3294 sayılı Kanun’a uygunluğu ilgili SYD Vakfı tarafından tespit edilmek ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarından yardım alıyor veya alabilecek durumda olmak,
 5.  Konutların bulunduğu yerde (il ya da ilçe ise o il ya da ilçe, büyükşehir mücavir sınırları içerisinde ise büyükşehir belediye sınırları içerinde yer alan ilçelerde) en az bir yıldır ikamet etmek
 6.  Kendisi ile eşinin, velayeti altındaki çocuklarının mülkiyetinde herhangi bir konutu bulunmamak,
 7.  Bir hane halkı adına (yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına) yalnızca bir adet başvuru yapmak,
 8.  TOKİ konutlarından satın almamış olmak ve TOKİ konut kredisi kullanmamış olmak.
 
 1. BAŞVURU İÇİN GEREKBELGELER
 
 Başvuru sahipleri;
 1. Nüfus Cüzdanı fotokopisini,
 2.  İkametgâh ilmühaberini (Konutların yapılacağı yer sınırları içerisinde en az 1 (bir) yıldır ikamet ettiğine dair)
 3. T.C. Kimlik Numaralarını (bütün aile bireylerinin),
 4. Ayrıca, engelli vatandaşlarımız engelli kimlik kartının fotokopisini veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 50 özürlü olduğuna dair) ibraz edeceklerdir.
Başvuru sahibi ayrıca Başvuru Formunda istenilen diğer belgeleri vermekle yükümlüdür.
Eksik evrak ibraz edenler kuraya katılma haklarını kaybedeceklerdir. 
Yukarıda yer alan başvuru şartlarına sahip olan
 • 1. Kategori olan “en az % 50 engelli vatandaşların”
 • 2. Kategori olan “ diğer alıcı adaylarının”
başvuruları ayrı olarak 2 kategoride kabul edilecektir.
 
3294 sayılı kanun kapsamında bulunan  engelli vatandaşlar için söz konusu il/ilçede yapılacak toplam konut sayısının %10’ una  kadar  kontenjan ayrılacaktır. Yüzde hesaplaması sonucunda 0,1’ lik artış bile engellini lehine bir üst tam sayıya tamamlanır.
      
C. HAK SAHİPLERİNİN BELİRLENMESİ
 
                Başvurularının yapılmasının ardından vakıf tarafından hakkında 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğuna dair Vakıf Mütevelli Heyet Kararı alınanlar arasından konut hak sahipleri belirlemek üzere TOKİ tarafından belirlenecek yer ve tarihte, asil ve yedek fayda sahipleri kurası noter huzurunda çekilecektir. Kurada % 50 oranında yedek liste belirlenecektir.