02.03.2017 Perşembe Grand Ankara Oteli

 09:00 Kayıt

 09:30 - 12:00 Açılış Konuşmaları

Sayın Şeref Malkoç

Kamu Denetçiliği Kurumu - Başdenetçi

Sayın Christian Berger

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı ve Büyükelçi

Forum: “Ombudsmanlık Kurumları - Deneyimler ve Sorunlar”

“Göç ve Mülteciler: Deneyimler ve Sorunlar”

 12:00 - 13:15 Öğle Yemeği

 13:15 Cumhurbaşkanlığı Külliyesine Hareket

Açılış Programı

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi

 14:30 - 17:00 Kamu Denetçiliği Kurumu Tanıtım Programı

Açılış Konuşmaları

Sayın Şeref Malkoç

Kamu Denetçiliği Kurumu - Başdenetçi

Sayın Binali Yıldırım

Başbakan

Sayın İsmail Kahraman

TBMM Başkanı

Sayın Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı

Aile Fotoğrafı

 17:30 Otel için Hareket

 19:00 TBMM Ziyareti ve Akşam Yemeği (Davetliler)

1. Oturum

Grand Ankara Otel

Göç ve Mülteci Politikaları

 09:00 - 10:45

Sunuş Konuşması

Sayın Süleyman Soylu

İçişleri Bakanı

Oturum Başkanı

Dr. Fuat Oktay

Başbakanlık Müsteşarı

Konuşmacılar

Sayın Tatyana Moskalkova

Rusya Ombudsmanı

Sayın Justice Naser Seraj

İran Ombudsmanı

Sayın Miloš Janković

Sırbistan Ombudsmanı

Sayın Mete Çubukçu

Gazeteci

Konular

Göç ve Mülteci Politikalarında Ülke Ombudsmanlarının Önemi

En Fazla Göç Alan Ülke Olarak Türkiye’nin Mülteci Politikası

Farklı Ülkelerin Mülteci Politikaları ve Uygulamaları

 10:45 - 11:00 Kahve Arası

Oturumda konuşma süreleri 15 dk. olarak planlanmaktadır.

2. Oturum

Grand Ankara Otel

En Mağdur Mülteciler: Kadınlar ve Çocuklar

 11:00 - 12:45

Sunuş Konuşmacısı

Sayın Fatma Betül Sayan Kaya

Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Oturum Başkanı

Sayın Balçiçek İlter

Gazeteci

Konuşmacılar

Sayın Jasminka Džumhur

Bosna-Hersek Ombudsmanı

Sayın Ixhet Memeti

Makedonya Ombudsmanı

Sayın Mihrimah Belma Satır

TBMM Dilekçe Komisyonu Başkanı, İstanbul Milletvekili

Sayın Atilla Toros

Göç İdaresi Genel Müdürü

Konular

Mülteci Kadın ve Çocukların Korunmasında Ombudsmanın Rolü

Mülteci Kadın ve Çocukların Korunmasında Karşılaşılan Sorunlar

Mülteci Kadın ve Çocukların Korunmasında Ülke Uygulamaları

 12:45 - 14:00 Öğle Yemeği

Oturumda konuşma süreleri 15 dk. olarak planlanmaktadır.

3. Oturum

Grand Ankara Otel

Göçe Bağlı Olarak Yabancı Düşmanlığı, Irkçılık ve İslamkarşıtlığı

 14:00 - 15:45

Sunuş Konuşmacısı

Prof.Dr. Zühtü Arslan

Anayasa Mahkemesi Başkanı

Oturum Başkanı

Sayın İsmail Rüştü Cirit

Yargıtay Başkanı

Konuşmacılar

Sayın Lucia Franchini

İtalya Toskana Ombudsmanı

Prof.Dr. Amzulian Rifai

Endonezya Ombudsmanı

Doç.Dr. Murat Erdoğan

Hacettepe Üniversitesi

Sayın Okan Müderrisoğlu

Gazeteci

Sayın Hande Fırat

Gazeteci

Konular

Mülteciler ve Dünyada Yükselen Ayrımcılık

Mültecilerin Yaşadığı Ayrımcılıklar

Müslüman Mülteciler ve İslamkarşıtlığı

 15:50 - 16:00 Kahve Arası

Oturumda konuşma süreleri 15 dk. olarak planlanmaktadır.

Kapanış Konuşmaları

Grand Ankara Otel

 16:00 - 17:00

Değerlendirme Konuşmaları

Ombudsman Değerlendirme Konuşması

Sayın Numan Kurtulmuş

Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı

Sonuç Bildirisi ve Kapanış Konuşması

Sayın Şeref Malkoç

Türkiye Cumhuriyeti Kamu Denetçiliği Kurumu Başdenetçisi